Velkommen til OrtoMedias freeware-programmer til undervisningsbrug

OrtoMedia er ophørt som firma.
Vi har gennem 12 år produceret IT-programmer til undervisning, men stopper nu pga. pensionering.

De bedste af programmerne er derfor lagt ud her som freeware-programmer til fri benyttelse, både for skoler, institutioner og private.

Vores programmer er i 2 ret forskellige kategorier:

 • Programmer til brug i børne- og ungdomstandplejen, fortrinsvis rettet mod tandreguleringsklinikker eller kommunale klinikker, som laver tandregulering.

 • Programmer til skolebrug. Hovedvægten ligger på begynderundervisning og specialundervisning, men der findes også programmer til indskoling/børnehaver.

Tandklinik- eller tandreguleringsprogrammerne består af 3 forskellige slags

 1. Et undervisningsprogram "Tandregulering" som fortæller om hvad en tandreguleringsbehandling består i
 2. Et teknisk måleprogram "Cephalometri" til opmåling på digitale profilrøntgenbilleder.
 3. Endelig et program til vurdering af behandlingstilfredshed.

Læs mere om programmerne på siden om programmer til tandklinikker.

Skoleprogrammerne består af 7 forskellige programmer:

 • 2 programmer til førskole/indskoling
  1. Alfabetet
  2. Alfabettesten - Kend forskel på vokaler og konsonanter

 • 3 programmer til indskoling og specialundervisning
  1. de 120 almindeligste ord
  2. Rumskibet - et staveprogram
  3. Stavelsesdeling - find vokaler og lær at dele i stavelser.
  4. "Historien", som er et lille skriveprogram med mulighed for oplæsning via Cd-ord

 • 2 matematikprogrammer, et der anvendeligt på flere klassetrin og et beregnet til o. klassetrin (børnehaveklassen) og specialundervisning.
  1. Matematikbogen - med de 4 regningsarter og den store og lille tabel.
   ----- Til brug på PC og til udskrivning af regneopgaver.
  2. Lær at regne - et lille program med kaninen, som lærer de små at lægge tal sammen op til 10.
   For dem der har svært ved tallene indstilles programmet automatisk til lette stykker.
   De stiger i sværhed, når flere bliver rigtig

Læs mere om programmerne på siden om programmer til skoler.

 

 


Hent programmerne!
Læs dog "vilkår for brug" længere nede.

Vi tilbyder alle skoler gratis brug af skoleprogrammerne.
Men også forældre er velkomne til at downloade programmer til brug for deres børn.
Mange har været rigtig glade specielt for 120 alm. ord. Meget velegnet til læsetræning for børnmed læseproblemer.


Tips

Flere af vores skoleprogrammer er lavet sådan, at de kan læse ordene op via Cd-ord fra Mikrovækstedet.


Vilkår for brug

Udover at det er forbudt at videresælge programmerne, er der ingen restriktioner i brug.
De kan frit bruges i undervisning, både privat og på skoler.
Copyrighten til programmerne ligger stadig hos OrtoMedia.


Hvorfor gratis?

Salget har været stagnerende de senere år, også fordi der ikke har været ført en aktiv salgskampagne.

Skattemæssigt er det vanskeligt at videreføre et lille firma med beskeden omsætning - reglerne er simpelthen blevet for indviklede, så i stedet for blot at smide programmerne væk, har vi valgt at lægge dem på nettet til fri afbenyttelse.

Vi håber, at der stadig er nogle, som kan få glæde af programmerne.
I er meget velkomne til at melde tilbage, hvis I synes , at I har haft glæde af at bruge dem.

 

 

OrtoMedia 2010 Auderød byvej 3, 3300 Frederiksværk mail@ortomedia.dk

Når I vælger at downloade et program, sender vi en mail til jer med henvisning til downloadsiden.
Der sker af hensyn til vores egen statistik.

Vi videresender ikke jeres mail-adresse til andre og vil heller ikke selv sende jer uopfordrede mails.

OrtoMedia - PC-software

Opdateret d. 22.12.2012